Brf EB logo

Styrelsen i Brf Essinge Brygga 2020-2021

e-post styrelsen

styrelsen@essingebrygga.se


Ordförande

Anders Thelin                 0706-21 14 85

Ansvarsområden - tillse att styrelsemöten hålls, relevanta beslut fattas
och protokollförs, tillse att budget upprättas, tillse att lagar och
förordningar följs, systemägare Assa låssystem och utlämning av nycklar,
ansvarig för årsstämmohandlingar och representerar föreningen utåt.


Vice ordförande

Eva Söderström             0705-19 02 11

Ansvarsområden - praktiska årsmötesförberedelser, nya medlemmar
samt kontakt med mäklare,uthyrning av lokaler inkl kajak-
och extra förråd, väntelistan till det lilla garaget, stora
garaget, parkeringstillstånd samt ändring av namn på postfack.


Sekreterare

Lotta Sjöqvist              073-402 07 79

Ansvarsområden - föra protokoll och arkivera desamma vid styrelsemöten
och uppdatera aktivitetslista, GDPR och
övriga styrande dokument och Informationsansvarig.Ekonomiansvarig

Per Snellman                    0708-72 83 23

Ansvarsområden - ekonomisk förvaltning, kontakter med Bolagsverket,
protokoll och underlag till årsstämman, Brf:s postfack och Fastumavtalet,
kontaktperson och ansvarig för arkivering av föreningens avtal..


Underhållsansvariga

Claes-Inge Isacson            0767-15 07 10

Ansvarsområden - fastighetsunderhåll och underhållsplan,
kontaktperson mot fastighetsskötaren och Hissen AB, åtgärder
vid skadedjur, fjärrvärme, systematiskt brandskyddsarbete
och arrangerar städdagar.


Mats Seyffarth                     0708-26 36 00

Ansvarsområden - tvättstugan, gårdsgatan (städning/snöröjning),
städavtal, hjärtstartarna, Webbmaster, låssystem, porttelefon,
skalskydd och elavtal.


Ulf Nyström                         0709-80 68 38

Ansvarsområden - sophantering inkl sopsugsanläggning, låssystem inkl.
porttelefon och skalskydd samt IT- och TV-ansvarig.


Camilla Eriksson                 0703-87 40 86

Ansvarsområden - bygglov, övriga fastighetsjuridiska och
för försäkringsfrågor,Arbetsgrupper 2020-2021

Trädgårdsgrupp

70 Ingrid Miranda          070-774 77 88

74 Leif Eklund                076-910 19 14

74 Sven Lorenzi

74 Eva Polzer Skytt

74 Marilon Widoff

76 Lotta Skoglund         08-702 15 75

76 Irene Hopf                08-739 10 43

76 Siw Larsson

78 Bodil Lamperud

82 Christina Ekström

82 Marilyn Samsuya

84 Inger Seyffarth


Bastugrupp

Claes af Sillén               070-521 36 15


Portombud

Christer Nordlund       070-376 62 95

Eva Ranhem               070-840 17 54

Jen Ahlberg                 070-877 86 50

John Svanström           070-452 96 21

Tore Lund                    070-791 91 44


Valberedning

Sören Jonsson, 76,       073-052 37 56 Sammankallande

Tore Lund, 82,               070-791 91 44


Webbmaster

Mats Seyffarth, 84,       070-826 36 00 e-post:Webbmaster@essingebrygga.se

 

©2020 Brf Essinge Brygga. Alla rättigheter reserverade.