Brf EB logo

Styrelsen i Brf Essinge Brygga 2023-2024

e-post till styrelsen styrelsen@essingebrygga.se

Ordförande

Anders Thelin                 0706-21 14 85

Ansvarsområden - tillse att styrelsemöten hålls, relevanta beslut fattas
och protokollförs, tillse att budget upprättas, tillse att lagar och
förordningar följs, systemägare Assa låssystem och utlämning av nycklar,
ansvarig för årsstämmohandlingar och representerar föreningen utåt.


Vice ordförande

Eva Söderström             0705-19 02 11

Ansvarsområden - praktiska årsmötesförberedelser.
TV-abonnemanget i gästlägenheten.
Föreningens representant i stora garaget.


Ekonomiansvarig

Per Snellman                  0708-72 83 23

Ansvarsområden - ekonomisk förvaltning, kontakter med Bolagsverket,
protokoll och underlag till årsstämman, föreningens postfack och Fastum-
avtalet, kontaktperson och ansvarig för arkivering av föreningens avtal.
Ansvar för försäkringar.


Sekreterare

Ingrid Olofsson              0730-45 52 68

Ansvarsområden - föra protokoll och arkivera desamma vid
styrelsemöten och uppdatera GDPR och övriga styrande dokument,
informationsansvarig ansvarig för städavtal, avtal samt
funktionalitet i tvättstugan.


Underhållsansvarig

Claes-Inge Isacson            0767-15 07 10

Ansvarsområden - fastighetsunderhåll och underhållsplan,
kontaktperson mot fastighetsskötaren, fjärrvärme,
systematiskt brandskyddsarbete samt ansvarig för skadedjursbekäpning.


IT- och TV-ansvarig

Rikard Utkovic                    0768-59 81 20

Ansvarsområden - sophantering inkl sopsugsanläggning, låssystem inkl.
porttelefon och skalskydd samt IT- och TV-ansvarig.


Mats Seyffarth                    0708-26 36 00

Ansvarsområden - gårdsgatan (städning/snöröjning), hjärtstartarna,
webbmaster, elavtal, låssystem, porttelefon, skalskydd.


Anthon Schultz                    0702-61 72 00

Ansvarsområden - ombyggnationer, samt avtal och kontakt för Hissen AB


Emelie Johansson                0705-90 54 20

Ansvarsområden - medlemsvård, nya medlemmar inkl. namnskyltar
samt kontakt med mäklare, ansvarig för parkeringstillstånd,
uthyrningsobjekt, kajak- och extra föråd samt lilla garaget.


Utöver fasta ansvarsområden driver ledamöterna diverse projekt.Arbetsgrupper 2022-2023

Trädgårdsgrupp

70 Ingrid Miranda          070-774 77 88

74 Leif Eklund                076-910 19 14

74 Sven Lorenzi

74 Eva Polzer Skytt

74 Marilon Widoff

76 Irene Hopf                073-774 42 43

76 Siw Larsson

76 Lotta Skoglund         070-474 63 60

82 Helena Hellerqvist

82 Marilyn Samsuya

84 Inger Seyffarth


Bastugrupp

Claes af Sillén             070-521 36 15


Portombud

Jen Ahlberg                 070-877 86 50

Tore Lund                    070-791 91 44

Christer Nordlund        070-376 62 95

Eva Ranhem                070-840 17 54

John Svanström           070-452 96 21


Föreningens representant i samfälligheten Sopsugen

Rikard Utkovic              0768-59 81 20


Valberedning

Sören Jonsson            073-052 37 56 Sammankallande

Tore Lund                    070-791 91 44


Webbmaster

Mats Seyffarth             070-826 36 00 e-post:Webbmaster@essingebrygga.se

 

©2023 Brf Essinge Brygga. Alla rättigheter reserverade.