Riktlinjer vid byte av kåpa/fläkt i kök

 

OBS! Denna instruktion innehåller info gällande byte av spis-/köksfläkt (nedan kåpor). Gäller alltså vid alla former av byte oavsett anledning.

 

Innan byte av spisfläkt ska blankett för ombyggnation inlämnas och godkännas av styrelsen.

Vid byte av spisfläkt måste alltid injustering utföras av föreningen.

SPISFLÄKT (KÅPA) UTAN MOTOR 

reningens centralfläktar kräver att luftmängden vid forcering inte överstiger 40 liter/
sekund. I annat fall kan det bli kortslutning, som medför att andra boende kan f
å ditt
matos som tilluft via fr
ånluften.

Det finns ett antal kåpor som klarar kraven på bra osuppfångning under 40 l/s.

 

Förslag :   Franke F 252-10 som har mycket bra osuppfångning.

                  Franke F251-10 som har bra osuppfångning.

                  Spiskåpor av fabrikat  LGG, typ Pandora Green Flow, har utmärkt osuppfångningsförmåga.

                  Casamja typ skåpkåpa, har utmärkt osuppfångningsförmåga.

 

SPISFLÄKT (KÅPA) MED MOTOR

Kåpor med hjälpfläkt måste vara av typen Alliance.

Originalfläkten som ursprungligen monterats = Torfors, är egentligen en Electrolux fläkt med elektriskt styrt spjäll inmonterat.

Motsvarande fläkt finns att beställa av ”Tretti.se  = Electrolux EFT 6446/s  

Denna typ av fläkt måste alltid förses med ett styrspjäll av fabrikat Torfors Sirrus KFS 125, som monteras i kanal ovan fläkt.

Styrspjället kan beställas hos Torfors AB, telefon 031-82 25 00 eller mejla till ”info@torfors.se” ange namn + adress + att du beställer ett ”Sirrus KFS 125”

Obs ! Det nya Torfors spjället skall ställas in/injusteras till läge lika det som det gamla haft !

Andra förslag:  Franke FL 240  eller Franke 604-10

 

ALLMÄNNA RÅD VID EVAKUERING

För att få bästa evakueringen vid matlagning så tänk på att starta fläkten i god tid före matlagning/stekning. Glöm inte att när fläkten nyttjas i forceringsläge, skall fönster i ett angränsande rum öppnas. Detta för att få tillräckligt med ersättningsluft. De luftintag som finns under radiatorerna klarar bara grundventilationen. Spiskåpor av fabrikat LGG Pandora Flow Green samt fabrikat Casamja Skåpkåpa klarar forceringsläge utan att fönster måste öppnas.

 

Vänligen

/Styrelsen