Blankettformulär för begäran om tillstånd till ändring i lägenhet.

Fyll i blankettens samtliga fält klicka på [Skriv ut]
Skriv under pappersblanketten och skicka till styrelsen !

Beställare förnamn.......
 
Beställare efternamn....
 
Mejladress.....................
 
Mobilnummer...............
 
Gatuadress....................
 
Lägenhetsnummer........
   
   Föreningens lägenhetsnummer, står på
                       utsidan ytterdörrkarmen, böjar med 2 el 3.
  Åtgärdsbeskrivning :