REGLER OCH FUNKTIONER

 

Allmän aktsamhet

Balkonger och Uteplatser

Barnvagnar

Bastun

Borrning och spikning

Cyklar

Garage,föreningens eget, ordningsregler

Gemensamma utrymmen

Grillning på balkong/uteplats

Gårdarna

Gästlägenheten

Husdjur

Hyra ut Lägenheten

Köksfläkt/kåpa evakuering

Markiser

Oönskad post

Parkeringsregler gränd

Rökning

Samlingslokalen

Sophantering samt färg och kemikalier

Städdagar (vår- och höstaktivitetsdag)

Störande grannar

Säkerhet

Trygghet

Tvättstugan

Överlåtelse eller förvärv av lägenhet

 

 

 

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för entréer, trappuppgångar, hissar och källarutrymmen samt de utvändiga anläggningarna. Se till att du själv inte skräpar ner, och att du inte lämnar dina saker på ställen där de inte får vara.

Använd inte tejp på målade ytor i trappuppgångar, då denna förstör färgen. Var försiktig när du flyttar saker in och ut ur din lägenhet, så att du inte skrapar eller skadar väggar och dörrar.

Upptäcker du fel, se fliken Felanmälan.

-Till topp-

 

Balkonger och Uteplatser

Blomlådor och andra föremål ska placeras innanför balkongräcket av säkerhetsskäl. Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder med mera eller att slänga skräp från balkong, uteplats eller fönster.

 

Borra i balkongtak

Följande grundregler gäller:

Maximal håldiameter 8 mm och maxdjup 55 mm !

Man får bara borra i balkongplattorna i de "tjocka delarna". Se mera information länk.

-Till topp-

 

Barnvagnar

Barnvagnar får inte förvaras i entréer eller trapphus enligt brandskyddsmyndighetens föreskrifter. Det finns rum i källaren speciellt avsedda för barnvagnar, rullatorer, rullstolar och dylikt. 

-Till topp-

 

Bastun

  • Bokas i 2-timmars-pass, max 3 aktuella bokningar.

  • Avbokning kan ske utan tidsgräns.

  • Tillträde till bastun gäller från 1 timme innan bokad tid och 30 min efter bokad tid.

  • Nyckelbrickorna tillhörande Din lägenhet kommer att ge tillträde under den bokade tiden.


Du ansvarar för att bastun är ordentligt städad. Anmäl till styrelsen om det är ostädat vid start.

Tänk på att den som bokat samlingslokalen har företräde till bastun. Om vederbörande bokar bastun, så stryks redan gjorda bokningar av bastun. 

Vill man vara absolut säker på att kunna nyttja bastun en viss tid ska man boka samlingslokalen.
OBS avgift för samlingslokalen tillkommer då.

-Till topp-

 

Borrning och spikning

Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete, som kan vara störande, måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Sådant arbete bör endast utföras på följande tider:

Måndag-fredag kl 08.00-20.00

Lördag och söndag kl 10.00-18.00

-Till topp-

 

Cyklar, mopeder och motorcyklar

Cyklar skall förvaras i cykelförråden eller i de cykelställ som finns utomhus. Varje hus har platser avsedda för cyklar.

Våra cykelställ är dock inte avsedda för mopeder eller motorcyklar. Dessa ska parkeras på avsedd plats i vårt garage eller på gatan.

Att kedja fast cyklar i annat än cykelställen är inte tillåtet.

-Till topp-

 

Garaget i föreningens fastigheteget, ordningsregler "lilla garaget".

Varje person ansvarar för sin egen parkeringsplats. Inom rutan får fler fordon förvaras, om de får plats.

Vid läckage av bensin, olja eller liknande är det personen som hyr platsen där läckaget skett, som ansvarar för fullgod sanering.

Bensindunkar för mer än 5 liter får inte förvaras löst i garaget.

Innehavare av parkeringsplats får använda garagets eluttag för t.ex. kortare tids batteriladdning eller dammsugning av bilen. Kablar måste dras på sådant sätt att de inte hindrar eller utgör fara.

Det är inte tillåtet att vattentvätta bilen inne i garaget.

-Till topp-

 

Gemensamma utrymmen

Trapphusen ska hållas rena från dörrmattor, skor, skoställ, soppåsar, barnvagnar och annat som kan vara i vägen, detta är enligt brandskyddsmyndighetens föreskrifter och är ett krav för att förhindra rökutveckling vid brand.

 

I fastighetens gemensamma utrymmen – trappor, trapphus, hissar, entréer, källarkorridorer, cykelrum, garage – får enbart därför avsedd förvaring ske. I cykelrum enbart cyklar, i barnvagnsrum enbart barnvagnar osv. Förvaring av möbler, kartonger mm utanför lägenhetsförråden är inte tillåten.

-Till topp-

 

Grillning på balkong/uteplats

På balkongerna får enbart gasol- eller elgrill användas.

På inglasad balkong får endast gasolbehållare med volym max 5 liter (blå campingbehållare) förvaras/hanteras.

Detsamma gäller vid förvaring/hantering inne i lägenheten.

På öppen balkong gäller max 30 liter.

 

Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv.

Förvaring av behållare med brandfarlig gas är förbjuden i källarförråd och garage. Läs mer:  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

-Till topp-

 

Gårdarna

Gårdarna är föreningens oaser. Alla boende är välkomna att delta i umgänget på gårdarna. När man lämnar gården plockar man i ordning efter sig och tar hand om sitt skräp.

-Till topp-

 

Gästlägenheten

Lägenheten bokas per dygn, från 12:00 – 12:00.

  • Ändring och avbokning ska göras 60 timmar innan tillträde

  • Endast en aktuell bokning om högst tre dagar i följd

  • Hyran, 300 SEK/dygn debiteras kvartalsvis i efterskott.

  • Nyckelbrickorna tillhörande Din lägenhet kommer att ge tillträde under den bokade tiden
    både till lägenheten och soprummet vid port 74.

 

Husdjur eller rökning är inte tillåtet i lägenheten och inte heller i korridoren och på innergården.

 

Lägenheten ska lämnas välstädad. Om städningen är dåligt gjord, debiteras en avgift om 500 SEK.

 

I övrigt gäller att visa hänsyn till övriga boende.

 

Skador ska omedelbart meddelas styrelsen

-Till topp-

 

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Husdjur ska hållas kopplade och får inte rastas eller lämnas utan tillsyn på gårdarna. Se även Stockholm Stads regler för hund och katt.

-Till topp-

 

Hyra ut lägenheten ”andrahandsuthyrning” = andrahandsupplåtelse

 

Vad är en andrahandsupplåtelse?

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du självständigt använder Din lägenhet. Detta gäller även om Du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.


Måste jag ha styrelsens tillstånd?

Om du vill hyra eller låna ut Din lägenhet ska Du ansöka om styrelsens godkännande. Ifylld blankett lämnas i föreningens postfack port 74, eller mejla till styrelsen som fattar beslut.

Länk till blanketten. Hyra ut blankett.( Ladda ner och öppna med Adobe Reader för att fylla i fälten )


Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan?

Styrelsen lämnar vanligtvis besked efter att ansökan behandlats.


Kan jag överklaga styrelsens beslut?

Om styrelsen avslår Din ansökan kan Du "överklaga" beslutet till hyresnämnden.


Vilka skäl är beaktansvärda?

Du ska ha skäl för att inte själv använda lägenheten, till exempel arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Det krävs att Du är i en situation där Du inte kan använda lägenheten under en viss tid.


Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.


Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?

Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill Du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd.


Hur länge får jag hyra ut min lägenhet?

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Styrelsen har en restriktiv policy till andrahandsuthyrning och tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar. I princip innebär detta maximalt två års andrahandsuthyrning. Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar.


Vad ska jag mer tänka på när jag vill hyra ut min lägenhet?

Ansökan skall lämnas in till styrelsen i god tid. Glöm inte heller att informera din hyresgäst om de regler som gäller i föreningen. Du är ansvarig för att hyresgästen sköter sig.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse om 10% årligen av gällande prisbasbelopp. Om lägenheten upplåts del av året beräknas avgiften efter antal kalendermånader som upplåtelsen gäller. Avgiften debiteras bostadsrättsinnehavaren. 

Föreningen bekostar nya namnskyltar för andrahandsuthyrning.

Anmälan om namnändring lämnas i föreningens postfack port 74 eller skickas till styrelsen.

Länk till blanketten Hyra ut blankett.( Ladda ner och öppna med Adobe Reader för att fylla i fälten )

-Till topp-

 

Köksfläkt/kåpa evakuering

ALLMÄNNA RÅD VID EVAKUERING

För att få bästa evakueringen vid matlagning så tänk på att starta fläkten i god tid före matlagning/stekning. Glöm inte att när fläkten nyttjas i forceringsläge, skall fönster i ett angränsande rum öppnas. Detta för att få tillräckligt med ersättningsluft. De luftintag som finns under radiatorerna klarar bara grundventilationen. Spiskåpor av fabrikat LGG Pandora Flow Green samt fabrikat Casamja Skåpkåpa klarar forceringsläge utan att fönster måste öppnas.

-Till topp-

 

Markiser

Sätt gärna upp markiser. Dock finns vissa restriktioner i bygglovet.

1.  För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck skall samtliga markiser ha en enhetlig ljusgrå kulör av fabrikat Dickson Diklon 32, färgnummer 6196. Givetvis är andra fabrikat tänkbara men i så fall måste markisvävens kulör godkännas av styrelsen.

2.  Valfritt manuell eller motordrift. Vid fönster ska markisen fästas direkt på fönstersnickerierna. Vid balkonger görs infästningen i undersidan på ovanliggande balkongplatta eller med inspänningsstolpar mellan balkongplattorna. OBS! Håltagning i fasader är inte tillåtet.

All infästning skall utföras av fackman. Information om vad som är tillåtet finns i bopärmen.

-Till topp-

 

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i pappersåtervinningen eller returnera till avsändaren.

Posten respekterar om du försett din brevlåda med texten ”Ingen reklam, tack”.

Vill du slippa gratistidningar finns texten "Inga gratistidningar, tack".

Styrelsen tillhandahåller dekaler för märkning av postfack.

-Till topp-

 

Parkeringsregler

Med föreningens parkeringstillstånd jämte en P-skiva väl synliga får man stå max 30 minuter i gränderna mellan våra hus. Parkera så att du inte hindrar annan in- och utfart.

Saknar du parkeringstillstånd – vänd dig till styrelsen.

-Till topp-

 

Rökning

Ta bästa hänsyn till grannarna. Rökning på balkonger undanbedes. Rökförbud gäller i föreningens samtliga gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, förråd, garage osv.

-Till topp-

 

Samlingslokalen

Lokalen bokas per dygn, från 12:00 – 12:00.

  • Ändring och avbokning ska göras 60 timmar innan tillträde

  • Den som bokat samlingslokalen har företräde till bastun. Om man vill utnyttja den möjligheten så

     behöver man boka bastun, som är avgiftsfri.

     Om bastun redan är bokad av andra medlemmar, så stryks dessa bokningar.

  • Hyran, 400 SEK/dygn debiteras kvartalsvis i efterskott.

  • Nyckelbrickorna tillhörande Din lägenhet kommer att ge tillträde under den bokade tiden
    både till lägenheten och soprummet vid port 74.

 

Lokalen ska lämnas senast 24:00.

Innergården får inte användas efter 22:00.

Rökning i lokalen, korridoren och på innergården är förbjuden.

Lokalen ska lämnas ordentligt städad. Om städningen är dåligt genomförd debiteras en avgift om 500 SEK.

 

Inventarielistan ska kontrolleras. Meddela omedelbart styrelsen om något saknas!

Skador ska omedelbart meddelas styrelsen.

Om marschaller används utomhus ska de ställas på skyddande och brandsäkert underlag. Stenplattorna förstörs av paraffinet.

-Till topp-

 

Sophantering, samt färg och kemikalier

Soprum med nedkast för hushållssopor och kärl för källsortering finns på entréplanet i anslutning till entréerna på Primusgatan 82, 78 och 74.

Intill garagenedfarten vid port 78 finns grovsoprummet för grövre sopor, som inte kan/ska källsorteras eller slängas i sopnedkastet.

 

För allas trivsel är det viktigt att vi håller soputrymmen så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av kärlen, eller utanför soprummen.

Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörr eller i trappuppgång. Ej heller får de lämnas på innergårdarna eller balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.

Om våra soputrymmen inte sköts enligt reglerna, och vi måste begära speciell borttransport, medför det extra kostnader för föreningen och oss alla.

Ju bättre källsortering, desto mindre extra sophanteringskostnader!

-Till topp-

 

Städdagar (vår- och höstaktivitetsdagar)

På städdagarna (vår- och höstaktivitetsdagarna) kan du passa på att lära känna dina grannar, när vi under lättsamma former fixar och gör fint på våra gårdar/gränder och gemensamma utrymmen.

-Till topp-

 

Störande grannar

Medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Bestämmelserna avser första hand hög musik, men omfattar även andra typer av störningar som exempelvis ljud från tvättmaskiner/torktumlare. Det ska vara tyst mellan kl 22.00 till 07.00 på vardagar och till kl 09.00 på helgerna. Om du blir störd av din granne, skall du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Fungerar inte detta, så kan du kontakta styrelsen.

Om du ska renovera eller kanske ha en fest, säg gärna till dina grannar och sätt upp meddelande i trapphuset.

-Till topp-

 

Säkerhet

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnaren bekostas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att vi förvarar våra tillhörigheter i de utrymmen de är avsedda för, se ovan angående Gemensamma utrymmen.

Läs gärna mer om brandskydd hos MSB och Aktiv mot brand, MSB

Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

-Till topp-

 

Trygghet

Tryggheten i vår förening handlar om att alla hjälps åt. Det handlar också om att vi reagerar, när obehöriga personer vistas i vår fastighet, och att vi larmar polisen om vi upptäcker personer i färd med skadegörelse eller tillgrepp. Tänk på att inte lämna ut portkoden i onödan. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Kontrollera att porten går i lås vid in och utpassering.

-Till topp-

 

Tvättstugan

  • Bokas i 3-timmars-pass, endast en aktuell bokning

  • Avbokning kan ske utan tidsgräns

  • Tillträde till tvättstugan gäller ytterligare 30 min efter bokad tid

  • Nyckelbrickorna tillhörande Din lägenhet kommer att ge tillträde under den bokade tiden

 

Om tvättstugan inte tagits i bruk inom 30 minuter från den bokade tidens början, så öppnas tiden för ny bokning och kan utnyttjas av annan medlem.

Tvätt får finnas kvar i torktumlare och torkskåp max 30 minuter in på nästa tid.

 

Har du bokat en tid, som du inte kan utnyttja, boka av den så att någon annan får möjlighet att tvätta.

 

RENGÖRING

För allas trivsel är det viktigt att vårda tvättstugan ordentligt.

Du ansvarar för att tvättstugan lämnas ren och snygg och att SAMTLIGA maskiner är rengjorda enligt instruktion nedan.

 

OBS! Detta gäller alltid, även om Du inte använt ALLA maskiner och om det är ostädat när Du kommer.

En avgift på 500 kr kan påföras medlem om klagomål framförts betr. städningen.


Anmäl till styrelsen om det är ostädat när Ni påbörjar Er tvättid.

 

  • Golvet, samt golven i torkskåpen, sopas och våttorkas

  • Filtren i både torkskåp och torktumlare rengörs

  • Maskinerna torkas av

  • Tvättmedelsfacken rengörs

  • Mangelduken hängs fri för torkning

 

-Till topp-

 

Överlåtelse eller förvärv av lägenhet.

 

Överlåta lägenhet.

När du säljer sköter ofta mäklaren mycket av det praktiska. Men försäkra dig om att mäklaren har kunskap om föreningen, kostnader för den som flyttar in med mera.

Underlag för en så kallad mäklarbild, får mäklaren genom att vända sig till Fastum, fastum.se som sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

Se till att alltid lämna kvar bopärmen samt alla nycklar och ”nyckelbrickor” som hör till lägenheten och föreningen.

Information och hjälp med frågor kring försäljningen ger föreningens ordföranden. Till föreningens ordföranden kan också spekulanter vända sig.

OBSERVERA att lägenheten, fr.o.m. 2013-01-01, måste “avflyttningssynas” innan försäljning/överlåtelse får ske. Beställs genom styrelsen. Epostadress: Styrelsen@essingebrygga.se 
När försäljningen är genomförd skickas handlingar för ansökan om nytt medlemskap samt utträde ur föreningen till ordföranden.

Styrelsen tar kreditupplysningar på förvärvaren, och är allt i sin ordning godkänner styrelsen den nya medlemmen. Denna hantering kan ta upp till fyra veckor.Styrelsen har tagit ett principbeslut att inte godkänna juridiska personer som nya ägare.

 

Förvärva lägenhet.

När Du förvärvar en lägenhet i föreningen, har Du förhoppningsvis fått all viktig information av mäklaren. Har Du som spekulant fler frågor innan köpet, eller om mäklare inte varit involverad, kan Du kontakta styrelsen.

Föreningen gör en kreditupplysning, och är allt i sin ordning godkänns Du som ny medlem.

Denna hantering kan ta upp till fyra veckor.

När Du flyttat in kommer Du inom några veckor att få kompletterande information av styrelsen, och får då också möjlighet att ställa frågor som uppkommit.

-Till topp-

 

 

STYRELSEN

Juli 2019