Brf EB logo

Styrelsen i BRF ESSINGE BRYGGA 2018-2019

e-post styrelsen

styrelsen@essingebrygga.se


Ordförande

Anders Thelin                 0706-21 14 85

Ansvarsområden – tillse att styrelsemöten hålls, relevanta beslut fattas
och protokollförs, tillse att budget upprättas, tillse att lagar och
förordningar följs, systemägare Assa låssystem och utlämning av nycklar,
ansvarig för årsstämmohandlingar och representerar föreningen utåt.


Vice ordförande

Eva Söderström             0705-19 02 11

Ansvarsområden – praktiska årsmötesförberedelser, nya medlemmar
samt kontakt med mäklare,uthyrning av lokaler inkl kajak-
och extra förråd, väntelistan till det lilla garaget, stora
garaget, parkeringstillstånd samt ändring av namn på postfack.


Sekreterare

Anette Fredriksson   0765-52 03 75

Ansvarsområden - föra protokoll och arkivera desamma vid styrelsemöten
och uppdatera aktivitetslista, ansvarig för försäkringsfrågor, GDPR och
övriga styrande dokument, systematiskt brandskyddsarbete och
Informationsansvarig.Ekonomiansvarig

Per Snellman                    0708-72 83 23

Ansvarsområden – ekonomisk förvaltning, kontakter med Bolagsverket,
protokoll och underlag till årsstämman, Brf:s postfack och Fastumavtalet,
kontaktperson och ansvarig för arkivering av föreningens avtal..


Underhållsansvariga

Claes-Inge Isacson            0767-15 07 10

Ansvarsområden – fastighetsunderhåll och underhållsplan,
kontaktperson mot fastighetsskötaren och Hissen AB, åtgärder
vid skadedjur, fjärrvärme och arrangerar städdagar.


Agnetha Marcks von Würtemberg    0708-27 16 51

Ansvarsområden - tvättstugan, gårdsgatan (städning/snöröjning),
städavtal, hjärtstartarna och elavtal.


Ulf Nyström                    0709-80 68 38

Ansvarsområden – sophantering inkl sopsugsanläggning, låssystem inkl
skalskydd samt IT- och TV-ansvarig.


Camilla Eriksson                    0703-87 40 86

Ansvarsområden - bygglov och övriga fastighetsjuridiska frågor.Arbetsgrupper 2018-2019

Trädgårdsgrupp

70 Ingrid Miranda          070-774 77 88

74 Leif Eklund

74 Sven Lorenzi

76 Lotta Skoglund         08-702 15 75

76 Irene Hopf                08-739 10 43

76 Siw Larsson

78 Bodil Lamperud

84 Inger Seyffarth


Bastugrupp

Claes af Sillén               070-521 36 15

Ingmar Bergqvist          08-530 390 98

Portombud

70-74 Christer Nordlund   070-376 62 95

70-74 Eva Ranhem           070 840 1754

76-78 Niklas Forsell          070-16 71 172

82 Tore Lund                     070-791 91 44

84 Jen Ahlberg                  070-877 86 50


Valberedning

Sören Jonsson, 76,       073-052 37 56 Sammankallande

Desirée Nygren, 84,      070-958 70 69

Tore Lund, 82,             070-791 91 44


 

©2018 Brf Essinge Brygga. Alla rättigheter reserverade.